Pożyczka hipoteczna

Gdy niezbędnym stał się dla Ciebie dostęp do dodatkowych środków finansowych, a jednocześnie jesteś w posiadaniu nieruchomości zgłoś się do Nas ponieważ znamy rozwiązanie Twojego problemu.

Pożyczka pieniężna hipoteczna to

  • dostęp do środków przeznaczonych na dowolny cel,
  • wysoka kwota pożyczki,
  • okres kredytowania sięgający 25 lat,
  • konkurencyjne prowizje,
  • ubezpieczenie kredytobiorcy.

Jeżeli jesteś zainteresowany produktem, bądź masz pytania skorzystaj z formularza kontaktowego, oddzwonimy
lub
zapytaj o szczegóły w naszych placówkach
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej w wysokości 150.000,00 zł wynosi 8,78 %, przy następujących założeniach: okres kredytowania 60 miesięcy, całkowita kwota pożyczki 181.725,83 zł, oprocentowanie zmienne 7,53 % w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M wg stanu na dzień 30.06.2017r. oraz marża 5,80% (marża zostanie obniżona o 1 p.p. w stosunku do obowiązującej, po dostarczeniu do Banku odpisu/ów z księgi wieczystej/ksiąg wieczystych nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie pożyczki, zawierającego/ych prawomocne wpisy hipoteczne. Obniżenie stałej marży bankowej nastąpi od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpis/y z ksiąg wieczystych zostały dostarczone do Banku), całkowity koszt pożyczki 31.725,83 zł (w tym: prowizja 3 000,00 zł, odsetki 28 706,83 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł), 60 rat kapitałowych w kwocie po 2.500,00 zł każda. Kalkulacja została dokonana na dzień 31.08.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Podstawowym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest hipoteka na nieruchomości będącej własnością pożyczkobiorcy bądź osoby trzeciej oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości.

Przejdź do strefy klienta biznesowego »