Jak wypełnić wniosek

Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+ w systemie eBO?

- Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej eBO
- Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu eBO
- Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
- Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/
- Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).
- Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2,3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.
- W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/ lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
- Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:
   - „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
   - „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
   - „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

- Informacje dotyczące załączników:
- Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
- Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
- Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
- Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
- Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

Przejdź do strefy klienta biznesowego »