Rodzina 500+

O Programie

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia).

Dowiedz się więcej.

Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+ w systemie eBO?

- Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej eBO
- Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu eBO
- Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
- Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Sprawdź szczegóły

Obsługa wniosku

Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie eBO
Krok 1: Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2,3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny.
Krok 2: Zaloguj się do systemu eBO i przejdź do Wniosku Rodzina 500+ .
Wybierz rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby.
Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych z systemu eBO, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania.

Sprawdź pozostałe kroki

Reklamacje

- Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:
- w Beskidzkim Banku Spółdzielczym – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie eBO oraz jego wysłania;
- do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.
- Rozpatrywanie reklamacji przez Bank:
Beskidzki Bank Spółdzielczy przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami - więcej informacji można znaleźć pod linkiem: http://bankbbs.pl/pliki/pobierz/426

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych przy składaniu wniosku do programu Rodzina 500+
Beskidzki Bank Spółdzielczy daje swoim Klientom możliwość skorzystania z programu Rodzina 500+. Rola Banku polega na umożliwieniu złożenia wniosku za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku (eBO) oraz dostarczeniu go do systemu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo. Proces ten zostanie przeprowadzony przez Bank z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa, a Bank nie będzie wykorzystywał danych podanych przez Klientów w formularzach zgłoszeniowych.

Dowiedz się więcej

Przejdź do strefy klienta biznesowego »