Regulamin

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r., nr 101, po. 926 z późn. zm.), Beskidzki Bank Spółdzielczy, jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do przetwarzania danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania. Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celu marketingu produktów własnych Banku oraz dobrowolnie wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.

Przejdź do strefy klienta biznesowego »