Aktualności

Google Pay

 

Płać telefonem jak kartą

 

sprawdź...

Zarząd Beskidzkiego Banku Spółdzielczego zawiadamia, że Zebrania Grup Członowych odbędą się w następujących terminach:

 

1) Grupa Członkowska Beskidzkiego Banku Spółdzielczego przy Oddziale w Bielsku-Białej – 15.06.2019r. o godz. 8:00, Dom Kultury
w Komorowicach, Bielsko-Biała, ul. Olimpijska 16.
2) Grupa Członkowska Beskidzkiego Banku Spółdzielczego przy Oddziale w Wadowicach – 15.06.2019r. o godz. 8:00, Dom Kultury
w Komorowicach, Bielsko-Biała, ul. Olimpijska 16.

 

O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania w odniesieniu do osób fizycznych lub siedziba
w odniesieniu do osób prawnych.

Zebranie Grupy Członkowskiej jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej (§37ust.7 Statutu).