Aktualności

Google Pay

 

Płać telefonem jak kartą

 

sprawdź...

Zarząd Beskidzkiego Banku Spółdzielczego zawiadamia, że Zebrania Grup Członkowskich Beskidzkiego Banku Spółdzielczego odbędą się w następujących terminach :

1) Grupa Członkowska przy Oddziale w Bielsku-Białej – 18.06.2020r. o godz. 16:30 w Szkole Podstawowej nr 29 im. J. Korczaka, Bielsko-Biała, ul. Czereśniowa 20 (sala gimnastyczna)
2) Grupa Członkowska przy Oddziale w Wadowicach – 18.06.2020r. o godz. 16:30 w Szkole Podstawowej nr 29 im. J. Korczaka, Bielsko-Biała, ul. Czereśniowa 20 (sala gimnastyczna)

O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania w odniesieniu do osób fizycznych lub siedziba w odniesieniu do osób prawnych.

Zebranie Grupy Członkowskiej jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej (§37ust.7 Statutu).

 

Zarząd
Beskidzkiego Banku Spółdzielczego