Aktualności

Google Pay

 

Płać telefonem jak kartą

 

sprawdź...

Zarząd Beskidzkiego Banku Spółdzielczego zawiadamia, że Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w dniu 02 lipca 2020r. o godz. 16:30 w Szkole Podstawowej nr 29 im. J. Korczaka, Bielsko-Biała, ul. Czereśniowa 20 (sala gimnastyczna)W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli w w/w terminie mniejszej liczby uprawnionych do głosowania niż 50 %, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie, tj. na dzień 02.07.2020r. o godz. 17:00, w Szkole Podstawowej nr 29 im. J. Korczaka, Bielsko-Biała, ul. Czereśniowa 20 (sala gimnastyczna).
Poprzednio podane miejsce Zebrania Przedstawicieli jest nieaktualne z przyczyn niezależnych od Banku.

 

W Centrali Beskidzkiego Banku Spółdzielczego, w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 272
(w sekretariacie) od dnia 17.06.2020r. w godz. 8:00 – 14:00 dostępne będą do wglądu następujące materiały:

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2019r. łącznie
ze sprawozdaniem finansowym Banku za 2019r. i sprawozdaniem Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego z badania sprawozdania finansowego Banku za 2019r.,
b) informacja o wykonaniu uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
c) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 02.07.2020r.
d) kserokopia protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 29.06.2019r.

Zarząd
Beskidzkiego Banku Spółdzielczego