Aktualności

Google Pay

 

Płać telefonem jak kartą

 

sprawdź...

Zarząd Beskidzkiego Banku Spółdzielczego zawiadamia, że Zebrania Grup Członkowskich

Beskidzkiego Banku Spółdzielczego odbędą się w następujących terminach :

 

  • Grupa Członkowska przy Oddziale w Bielsku-Białej – 12.06.2021 r. o godz. 0800 Domu Kultury w Komorowicach,                  Bielsko – Biała, ul. Olimpijska 16 .
  • Grupa Członkowska przy Oddziale w Wadowicach – 12.06.2021 r. o godz. 0800   Domu Kultury w Komorowicach,                  Bielsko – Biała, ul. Olimpijska 16 .

 

O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania w odniesieniu

do osób fizycznych lub siedziba w odniesieniu do osób prawnych.

 

Zebranie Grupy Członkowskiej jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków

na Zebraniu Grupy Członkowskiej (§37ust.7 Statutu).

 

Zarząd

Beskidzkiego Banku Spółdzielczego