Aktualności

Google Pay

 

Płać telefonem jak kartą

 

sprawdź...

Zarząd Beskidzkiego Banku Spółdzielczego zawiadamia, że Zebranie Przedstawicieli odbędzie się
w dniu 26.06 2021 r. o godz. 0800 w Domu Kultury w Komorowicach, Bielsko-Biała, ul. Olimpijska 16.

 

W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli w w/w terminie mniejszej liczby uprawnionych
do głosowania niż 50 %, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie, tj. na dzień                

26.06.2021 r. o godz. 0830, w Domu Kultury w Komorowicach, Bielsko-Biała, ul. Olimpijska 16.

 

W Centrali Beskidzkiego Banku Spółdzielczego, w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 272
(w sekretariacie) od dnia 10.06.2021r. w godz. 800 – 1400 dostępne będą do wglądu następujące materiały: 

 

  • sprawozdanie Zarządu z działalności Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2020 r. łącznie
    ze sprawozdaniem finansowym Banku za 2020 r. i sprawozdaniem Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2020r.,
  • informacja o wykonaniu uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  • projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 26.06.2021 r.
  • kserokopia protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 02.07.2020 r.

 

Zarząd

Beskidzkiego Banku Spółdzielczego