Aktualności

Google Pay

 

Płać telefonem jak kartą

 

sprawdź...

 

Zarząd Beskidzkiego Banku Spółdzielczego zawiadamia, że Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w dniu 25 czerwca 2022r. o godz. 800 w Domu Kultury w Komorowicach, Bielsko-Biała,  ul. Olimpijska 16. W przypadku obecności  na Zebraniu Przedstawicieli w w/w terminie mniejszej liczby uprawnionych do głosowania niż 50 %, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie, tj. na dzień 25.06.2022 r. o godz. 830,  w Domu Kultury w Komorowicach, Bielsko-Biała, ul. Olimpijska 16.

 

W Centrali Beskidzkiego Banku Spółdzielczego, w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 272
(w sekretariacie) od dnia 10.06.2022r. w godz. 800 – 1400 dostępne będą do wglądu następujące materiały: 

  • sprawozdanie z działalności Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2021 r. łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku za 2021 r. i sprawozdaniem Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych   im. F. Stefczyka z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2021r.,
  • informacja o wykonaniu uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  • projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 25.06.2022r.
  • kserokopia protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 26.06.2021 r.

 

 

                                                                                                                                        Zarząd

                                                                                                                 Beskidzkiego Banku Spółdzielczego