Aktualności

Google Pay

 

Płać telefonem jak kartą

 

sprawdź...

Informujemy, że z dniem 17.04.2023r. zmianie uległa treść "Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Beskidzki Bank Spółdzielczy

za czynności bankowe dla podmiotów gospodarczych".

 

Zmiana ma charakter porządkowy i dotyczy wyłącznie Rozdziału I "Rachunki bankowe" Lp. 1 "Usługi bankowości elektronicznej".

W pkt 5.3 - 5.6 treść:

"eBO Token Pro" zastąpiono nowym brzmieniem: "eBO Mobile Pro".

 

W pozostałym zakresie w/w Taryfa nie uległa zmianie.