Rachunki firmowe

e-pakiet

Rachunek wygodny

wygodne korzystanie

niskie koszty

powiadomienia o transakcji przez SMS

Dla Firm prowadzących w Banku rachunek bieżący możliwość otwarcia rachunku przeznaczonego na określone, dowolne cele:

  • daje możliwość wyodrębnienia środków i dokonywania rozliczeń dla określonych celów związanych z prowadzoną działalnością takich jak dotacje, inwestycje, rozliczenia kartowe, wynagrodzenia, wybrani kontrahenci, płatności masowe, ZFŚS, Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Remontowy
  • dostęp do rachunku poprzez bankowość elektroniczną
  • ponadto do rachunku - karta debetowa VISA BUSINESS