Kredyty i pożyczki

BiS Konto

Rachunek wygodny

dostęp online

powiadomienie o transakcjach przez SMS

karta debetowa

Potrzebujesz dodatkowych środków finansowych, a jednocześnie jesteś właścicielem nieruchomości ? zgłoś się do Nas ponieważ znamy rozwiązanie Twojego problemu.
Pożyczka pieniężna hipoteczna to:
• dostęp do środków przeznaczonych na dowolny cel
• wysoka kwota pożyczki - do 60 % wartości nieruchomości
• okres kredytowania do 25 lat
• konkurencyjne prowizje

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki pieniężnej hipotecznej wynosi 8,51%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 60 miesięcy, całkowita kwota pożyczki 58.500,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 70.555,00 zł, oprocentowanie zmienne 7,50% w stosunku rocznym, stanowiące sumę stopy referencyjnej - stawki WIBOR 3M wg stanu na dzień 31.08.2018r. i marży Banku w wysokości 5,80% (marża zostanie obniżona o 1 p.p. w stosunku do obowiązującej, po dostarczeniu do Banku odpisu z księgi wieczystej nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie pożyczki, zawierającego prawomocne wpisy hipoteczne), całkowity koszt pożyczki 12.055,00 zł (w tym: prowizja 877,50 zł, odsetki 11.158,50 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł), spłata kapitału pożyczki w 60 ratach miesięcznych w kwocie po 975,00 zł każda, najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa 1.351,84 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 10.09.2018r. na reprezentatywnym przykładzie.