Kredyty i pożyczki

EKO-kredyt

Bycie EKO się opłaca!

do 80.000 zł

na 120 miesięcy

oprocentowanie zmienne 6,80%

Potrzebujesz dodatkowych środków finansowych, a jednocześnie jesteś właścicielem nieruchomości ? zgłoś się do Nas ponieważ znamy rozwiązanie Twojego problemu.
Pożyczka pieniężna hipoteczna to:
• dostęp do środków przeznaczonych na dowolny cel
• wysoka kwota pożyczki - do 60 % wartości nieruchomości
• okres kredytowania do 25 lat
• konkurencyjne prowizje

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki pieniężnej hipotecznej wynosi 7,67%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 229 miesięcy, całkowita kwota pożyczki 140.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 260.030,36 zł, oprocentowanie zmienne 7,20% w stosunku rocznym, stanowiące sumę stopy referencyjnej - stawki WIBOR 3M wg stanu na dzień 31.12.2020r. i marży Banku w wysokości 6,99% (marża zostanie obniżona o 1 p.p w stosunku do obowiązującej, po dostarczeniu do Banku odpisu z księgi wieczystej nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie pożyczki, zawierającego prawomocne wpisy hipoteczne), całkowity koszt pożyczki 120.030,36 zł (w tym: prowizja 2.100,00 zł, odsetki 117.911,36 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł), spłata pożyczki w 229 ratach miesięcznych, w tym 228 rat kapitałowo-odsetkowych w kwocie po 1.126,25 zł każda i ostatnia rata w kwocie 1.126,36 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 01.02.2021r. na reprezentatywnym przykładzie.