Usługi

BiS Konto

Rachunek wygodny

dostęp online

powiadomienie o transakcjach przez SMS

karta debetowa

O Programie

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. 

 

Rola Banku
Beskidzki Bank Spółdzielczy umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie bankowości elektronicznej eBO, w odpowiedniej sekcji Usługi/ Wnioski. Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Złożenie wniosku jest bezpłatne.


Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

 

Proces otrzymania świadczenia:
1/ Beskidzki Bank Spółdzielczy: wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie eBO.

2/ Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.

3/ Organ prowadzący rozpatruje wniosek i przyznaje w formie decyzji administracyjnej świadczenie wychowawcze, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+.

 

Informacje o programie Rodzina 500+ są dostępne na stronie www.zus.pl

 

 

 

1 500plus banner www grupa nowy