Komunikaty

Google Pay

 

Płać telefonem jak kartą

 

sprawdź...

Bank informuje o terminie przedawnienia i wynikającym z tego faktu ostatecznym terminie odbioru należnych i niepobranych kwot

z tytułu udziałów w nadwyżce bilansowej oraz wypowiedzianych udziałów i dokonanych nadpłat na udziały.

Zarządzenie Prezesa Banku