Ład Korporacyjny

Google Pay

 

Płać telefonem jak kartą

 

sprawdź...

1.Zarząd Beskidzkiego Banku Spółdzielczego oświadcza, że Beskidzki Bank Spółdzielczy stosuje „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego, które zostały przyjęte przez Bank w formie Uchwały Zebrania Przedstawicieli Beskidzkiego Banku Spółdzielczego nr 20/2020 z dnia 02.07.2020 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad ładu korporacyjnego w Beskidzkim Banku Spółdzielczym".  

2.„Zasady ładu korporacyjnego w Beskidzkim Banku Spółdzielczym” stanowią Załącznik do niniejszego oświadczenia.

3.Zarząd Beskidzkiego Banku Spółdzielczego informuje, że Beskidzki Bank Spółdzielczy odstąpił od stosowania niektórych zasad określonych w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego. Wykaz niestosowanych zasad wraz z uzasadnieniem ich niestosowania zawiera § 54 „Zasad ładu korporacyjnego w Beskidzkim Banku Spółdzielczym”.

4.Rada Nadzorcza dokonała oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Beskidzkim Banku Spółdzielczym, której wyniki są zawarte w plikach do pobrania.

 

Pliki do pobrania:

 

Struktura organizacyjna

 

Zasady Ładu Korporacyjnego

 

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Beskidzkim Banku Spółdzielczym

 

Informacja o podmiotach zewnętrzych, realizujących na rzecz Banku czynności (art. 6a ust. 1 i 7 ustawy Prawo bankowe)