Aktualności

Google Pay

 

Płać telefonem jak kartą

 

sprawdź...

Zachęcamy wszystkich klientów BBS do wzięcia udziału w loterii VISA, w której do wygrania jest aż 5 samochodów Toyota Corolla.

Po krótkiej rejestracji na stronie visa.pl każda transakcja płatnicza (również w internecie) Twoją kartą VISA to jeden los na loterii.

Transakcje dokonywane w serwisie AliExpress oraz w sklepach Żabka liczone są podwójnie.

Wejdź na visa.pl i zarejestruj swoją kartę już teraz!

 

Visa Loteria Grupa BPS 820x312

Przestępcy wykorzystują trudny czas, jakim jest pandemia, wymyślając coraz to nowe scenariusze oszustw, często oparte na strachu przed skutkami koronawirusa.
Komenda Główna Policji i FinCERT.pl informują, że oszuści dzwonią, głownie do osób prowadzących działalność gospodarczą, proponując pomoc w złożeniu wniosku i uzyskaniu subwencji finansowych w ramach Programu Tarczy Finansowej PFR.

 

Podczas połączenia przestępcy proszą o podanie:
• danych osobowych;
• loginów i haseł do bankowości internetowej;
• treści SMS - kodów.

 

Pozyskanie takich danych pozwala przestępcom na wyprowadzanie środków z rachunków bankowych przedsiębiorcy, zarówno tych zdeponowanych już na nim, jak i tych, które wpłyną w ramach pomocy publicznej.

 

Należy zachować zdrowy rozsądek i dużo ostrożności w kontakcie telefonicznym. Nie ulegajmy presji, nie dajmy skusić się pozornie atrakcyjnymi ofertom, nie działajmy pod wpływem chwili. Niniejsze ostrzeżenie jest adresowane do klientów wszystkich polskich banków.

 

Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą internetowego oszustwa, zgłoś to jak najszybciej do swojego banku, najbliższej jednostce Policji a następnie zespołowi reagowania na incydenty CERT.PL (pod adresem https://incydent.cert.pl/). Wskazane powyżej instytucje przekażą Ci informacje na temat kolejnych kroków/działań.

Więcej na stronie ZBP

Dzisiaj zachęcamy wszystkich do założenia rachunku e-Konto. Dlaczego właśnie e-Konto?

Zobacz jak łatwo i bezpiecznie możesz zarządzać swoimi finansami nie wychodząc z domu.

Korzystając z rachunku e-Konto załatwisz wiele spraw przez Internet. To bezpieczne zakupy on-line lub z kartą zbliżeniową, to wygoda i szybkie płatności.

Rachunek e-Konto pozwala między innymi na korzystanie z następujących usług: eBO Mobile, Google Pay, PayByNet i przelewy natychmiastowe.

Szczegóły znajdziesz tu

 

e konto

Nie jesteś pewien, ile możesz otrzymać w ramach subwencji #TarczaFinansowaPFR?

 

Skorzystaj z naszego prostego kalkulatora. Wpisz niezbędne dane o firmie, a maksymalna kwota subwencji wyliczy się sama: www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/kalkulator

 

Na stronie znajdują się ponadto:

 • Informacje na temat Tarczy Finansowej PFR, w tym:
  • o warunkach finansowania dla mikro i MŚP
  • linki do dokumentów: „Najczęściej zadawane pytania” oraz „Przewodnika dla mikro, małych i średnich firm”
  • dokument „Jak określić liczbę pracowników, aby ustalić czy firma należy do grupy mikrofirm lub MŚP oraz jak określić liczbę pracowników w celu ustalenia wysokości subwencji dla mikrofirmy, a następnie jej częściowego umorzenia?”
  • informację jak się przygotować do złożenia wniosku
  • informację o bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez PFR dla przedsiębiorców.
 • Informacje o wybranych aspektach Tarczy Antykryzysowej
 • Przydatne linki – wskazanie na strony internetowe, zawierające istotne informacje
  o programach pomocowych
 • Szkolenia –  informacje o webinariach i innych dostępnych formach edukacji, pozwalających zdobyć wiedzę w tematyce pomocowej.

 

Serwis jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany. Zapraszamy.

W Beskidzkim Banku Spółdzielczym możesz już złożyć wniosek w programie Tarcza Finansowa PFR.

Finansowanie dla mikro, małych i średnich Firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa, opiera się na nieoprocentowanych subwencjach finansowych.

 

Wniosek o wsparcie w ramach programu pomocowego można złożyć wyłącznie drogą online poprzez bankowość elektroniczną EBO.

 

W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

 

Więcej informacji na temat programu TUTAJ oraz na stronach:

 

 

PFR logo

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR – program skierowany do firm, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm będzie można składać poprzez system bankowości elektronicznej EBO Beskidzkiego Banku Spółdzielczego. Składanie wniosków zostanie uruchomione w ciągu najbliższych dni.

 

Do kogo skierowany jest Program?

Tarcza Finansowa PFR kierowana jest do:

 • mikrofirm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 1 do 9 pracowników (bez właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro,
 • małych i średnich firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. do 249 pracowników, których roczny obrót za 2019 r. nie przekracza 50 mln euro lub ich suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza 43 mln euro,
 • dużych firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 250 pracowników albo osiągających obrót roczny za 2019 r. powyżej 50 mln euro lub ich suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43 mln euro.

 

Jak  wnioskować o subwencję?

Całość procesu, w tym otrzymanie decyzji i podpisanie umowy z PFR oraz złożenie odwołania od decyzji Funduszu odbywa się on-line w bankowości elektronicznej albo bezpośrednio przez formularz zamieszczony na stronie PFR (w przypadku dużych firm). Środki zostaną wypłacone w większości przypadków w ciągu kilku dni od złożenia wniosku. Firmy, które złożą wniosek za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy za rozpatrzenie wniosku.

Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację PFR przeprowadza automatycznie na podstawie danych z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP). Po potwierdzeniu tych informacji  obliczana jest wysokość subwencji. Jeśli na podstawie dostępnych danych zostanie ona przyznana w niższej wysokości niż wnioskował przedsiębiorca, otrzyma on od Funduszu, za pośrednictwem Banku, informację o przyczynach podjęcia takiej decyzji. W tej sytuacji subwencja będzie wypłacona w niższej wysokości, ustalonej przez PFR, a przedsiębiorca będzie mógł złożyć odwołanie od decyzji. Możliwość odwołania zostanie uruchomiona w systemach bankowych od 11 maja.

 

Jak przygotować się do złożenia wniosku?

W celu sprawnego wypełnienia wniosku, przedstawiciel firmy powinien przygotować dane, takie jak:

 • liczba zatrudnionych (w tym na umowy cywilnoprawne),
 • wysokość przychodów w danych miesiącach, które pozwolą zakwalifikować przedsiębiorstwo do grupy mikro lub małych i średnich lub dużych firm, a także wyliczyć należną kwotę subwencji.

Ważne! Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji i jej wysokość, są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegał o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku warto zapoznać się również z informacjami zamieszczonymi na stronie www.pfr.pl, gdzie szczegółowo opisane są zasady Tarczy Finansowej PFR.

Z subwencji będą mogły skorzystać firmy, które dotknął spadek przychodów o co najmniej
25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19.

 

Subwencja dla mikrofirm

Maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), a  do 75 proc. jej wartości może być bezzwrotne zgodnie z poniższym:

 • 25 proc. wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu
  12 miesięcy od jej udzielenia,
 • dodatkowe 50 proc. subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji przez przedsiębiorcę jest odpowiednio wyższy, co ma stanowić bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy. Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na
24 miesiące.

 

Subwencja dla MŚP

Dla firm z sektora MŚP kwota subwencji, która stanowi 4, 6 lub 8 proc. sprzedaży rocznej
w zależności od skali spadku sprzedaży, może wynieść maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). 75 proc. subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym:

 • 25 proc. pod warunkiem kontynuacji działalności
 • 25 proc. w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży,
 • dodatkowo 25 proc. w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

 

Subwencje dla dużych firm

Wnioski o finansowanie dla dużych firm można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Koniecznym warunkiem jest również posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Więcej informacji na temat programu Tarcza Finansowa PFR dostępnych jest w internetowym serwisie dedykowanym Klientom Banków Spółdzielczych z Grupy BPS pod linkiem https://grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/ oraz na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju www.pfr.pl/tarcza.

 

baner pfr 300x250

 

Beskidzki Bank Spółdzielczy zgłosił zainteresowanie przystąpieniem do projektu wsparcia finansowego przedsiębiorstw „Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm”,

Już wkrótce banki współpracujące z Polskim Funduszem Rozwoju rozpoczną przyjmowanie wniosków od mikro, małych i średnich firm zatrudniających od 1 do 249 pracowników o udzielenie wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR. Realizowany w ramach Tarczy Antykryzysowej kolejny program pomocowy, finansowany przez PFR o łącznej wartości 100 mld zł, skierowany jest do ok. 670 tys. polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii koronowirusa.

 

Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a całość procesu odbywać się będzie online. Szczegółowe zasady programu oraz wzory dokumentów będą przedstawione po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu. Informacje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków i bankach uczestniczących w programie ogłoszone zostaną na stronie www.pfr.pl.

 

Jak się przygotować do złożenia wniosku w ramach Tarczy Finansowej PFR?

 

Sprawdź :

 1. czy Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy,
 2. czy posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości elektronicznej dla firm.

Upewnij się, że:

 1. posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w Banku,
 2. Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 3. nie masz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. o wysokości obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne).

 

UWAGA!

Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia 2020 r.

deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1 maja 2020 r.

 

Więcej informacji na stronie www.pfr.pl/tarcza

 

W związku z sytuacją epidemii koronawirusa w Polsce Beskidzki Bank Spółdzielczy wprowadził dla Przedsiębiorców paletę udogodnień.

Bank oferuje między innymi:

1/ skorzystanie z uproszczonych procedur umożliwiających prolongatę spłaty rat kredytu,

2/ załatwianie wielu spraw zdalnie bez konieczności odwiedzania placówki Banku,

3/ dodatkowe zabezpieczenia dla firm w formie gwarancji de minimis oraz gwarancji COSME – w ramach współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 

Ponadto Bank zgłosił zainteresowanie przystąpieniem do projektu wsparcia finansowego przedsiębiorstw „Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm”, w ramach którego Przedsiębiorcy posiadający w Banku rachunek będą mogli występować z wnioskiem o częściowo bezzwrotne subwencje finansowe  przeznaczone na ochronę firm przed skutkami epidemii koronawirusa.

 

Podstawowe informacje dotyczące prolongaty spłat:

 1. maksymalny okres prolongaty wynosi 6 miesięcy,
 2. możliwe warianty prolongaty zawiera formularz wniosku dla Przedsiębiorców znajdujący się w zakładce Do pobrania
 3. wypełniony i zeskanowany Wniosek można przesłać na adres mailowy Banku Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. za rozpatrzenie wniosku o prolongatę Bank nie pobiera opłat ani prowizji.

 

O szczegóły zapytaj naszych Specjalistów:

 

Oddział w Bielsku-Białej tel. (33) 815-79-34

Oddział w Wadowicach tel. (33) 872-08-76

Klienci Beskidzkiego Banku Spółdzielczego mogą skorzystać z kredytów objętych gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego, zarówno w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (KFG) jak i  w ramach programu COSME.

 

Gwarancje Banku BGK są jednym z podstawowych programów pomocowych dla przedsiębiorców. Szczegóły dotyczące gwarancji można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Gwarancje de minimis (KFG) zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw. Więcej informacji o gwarancji de minimis TUTAJ

 

Z kolei gwarancja PLG COSME udzielana jest w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. Programem zarządza  Europejski Fundusz Inwestycyjny. Więcej informacji o gwarancjach COSME TUTAJ

 

Pomoc w ramach gwarancji mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy przede wszystkim posiadają zdolność kredytową. Procedura udzielenia kredytu zabezpieczonego gwarancją BGK jest bardzo podobna do składania wniosku w ramach standardowej procedury kredytowej.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej ? Zadzwoń do naszych Specjalistów:

Oddział w Bielsku-Białej tel. (33) 815-79-34

Oddział w Wadowicach tel. (33) 872-08-76

 

 gwarancje KFG logo

 

 

 

 

Gwarancja COSME logo

 

Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona jest w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI  ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

Serwis internetowy Grupy BPS o działaniach pomocowych dla Klientów.

 

Klientów Beskidzkiego Banku Spółdzielczego, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa zapraszamy do odwiedzenia serwisu Grupy BPS zawierającego informacje o działaniach pomocowych. W jednym miejscu znajdą Państwo materiały informacyjne dotyczące wsparcia dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych oferowanych przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz instytucje państwowe.

 

Serwis dostępny jest pod adresem:  www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow

 

Strona obejmuje 4 działy:

 • 1/ Wsparcie dla Klientów Banków Spółdzielczych – informacje o zakresie działań pomocowych, z jakich może skorzystać Klient indywidualny i instytucjonalny posiadający kredyt w Banku Spółdzielczym z Grupy BPS.
 • 2/ Wybrane aspekty Tarczy Antykryzysowej oraz Tarczy Finansowej PFR – informacje o zakresie wsparcia przedsiębiorców udzielonego przez instytucje państwowe wraz z opisem wstępnym do każdego z obszarów.
 • 3/ Przydatne linki – wskazanie na strony internetowe wraz z linkami do tych stron, zawierające istotne informacje o programach pomocowych.
 • 4/ Szkolenia – informacje o webinariach i innych dostępnych formach edukacji, pozwalających zdobyć wiedzę w tematyce pomocowej.

 

Serwis jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany.