Ujawnienie informacj...

Google Pay

 

Płać telefonem jak kartą

 

sprawdź...

„Polityka informacyjna Beskidzkiego Banku Spółdzielczego”, zwana dalej „Polityką”, stanowi wykonanie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych i reguluje:
1)zakres ogłaszanych informacji;
2)częstotliwość ogłaszania;
3)formy i miejsce ogłaszania;
4)zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji;
5)zakres weryfikacji Polityki;
6)okresy przejściowe.

Beskidzki Bank Spółdzielczy z siedzibą 43-346 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 272, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, pod numerem KRS 0000093686, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), dokonuje ujawnienia informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących profilu ryzyka Banku, funduszy własnych, wymogów kapitałowych polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji w niniejszym dokumencie zwanym dalej „Ujawnieniem” według stanu na 31 grudnia 2019r.

 

Pliki do pobrania:

 

Polityka informacyjna

 

2023 Ujawnianie informacji

 

2022 Ujawnianie informacji

 

2021 Ujawnienie informacji

 

2017-2020 Ujawnienie informacji